Çevresel uyarı

Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olan MİTAŞ olarak amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmaktır.

Bunu gerçekleştirirken;

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Faaliyetler sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltmak, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile minimize etmek, bunların mümkün olmadığı durumlarda atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek,

Çevre yönetimi konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymak,

Çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek, proses riskinin bulunduğu yerlerde acil durumlara karşı hazırlanan önlemleri sürekli güncelleyerek olağandışı durumlara hazır olmak, temel çevre yönetim prensiplerimizdir.